Pages

Search This Website

Sunday, October 3, 2021

એક વનરાજાનું નામ એક ફુલ નું નામ એક ગરમ પીણું એક નાસ્તો આવી જાય તે વ્યક્તિ નું નામ શું હશે...??

એક વનરાજાનું નામ એક ફુલ નું નામ એક ગરમ પીણું એક નાસ્તો આવી જાય તે વ્યક્તિ નું નામ શું હશે...??

મહત્વપૂર્ણ લિંક

પ્રશ્ન જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો
જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

એક વનરાજાનું નામ એક ફુલ નું નામ એક ગરમ પીણું એક નાસ્તો આવી જાય તે વ્યક્તિ નું નામ શું હશે...??

તમામ મિત્રોને વિનંતી કે અહીં આપેલો એક સરસ મજાનો ઘોડો છે જંગલના રાજા પર આધારિત છે સમાચાર દિખાવા નાસ્તા પર આધારિત છે રોજ સવારે વહેલા ઉઠીને લોકો જે ચા પીવે છે તેના આધારિત છે અને સરસ મજાના એક બગીચાના ફૂલ ના આધારિત છે.અહીં સરસ મજાનો એવો ફોટો મુકવામાં આવે છે જે કોઈ damage તમે જંગલના રાજા સરસ મજાનું ફૂલ સારો નાસ્તો ગરમ પીણું આવો બધા જ વિચારો તમારા મગજમાં વિકાસ થઈ જશે અને બાળકોને ખાસિયત છે કે બાળકોને આંખો આપતાની સાથે જ એને જંગલ માં કયા કયા પ્રાણીઓ અને મહારાજા પણ હોય તેવા વિચારો આવશે અને તેની વિચારશક્તિ વિકસી સાથે સાથે તમામ લોકોને જે ગરમ પીણાં કયા કયા હોય છે લોકો કયા ગરમ પીણાં ઉપયોગ કરે છે તે પણ આ સાથે સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ થઈ જશે માટે સરસ મજાનો વિચારશક્તિ દર્શાવતો કર્યો છે તમામ મિત્રોએ વાંચો વિચારો અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરો અને મારા whatsapp ગ્રુપમાં જોડાયેલા રહો મુખ્ય બાબત એ છે કે જ્યારે કોઈ ફૂલ નું નામ આપવામાં આવતું હોય તે સ્વાભાવિક રીતે કોઈ પણ પૂરું નામ આપી દેતા હોય છે પણ યુવા ફૂલ નું નામ બોલવાનું છે જેનામાં હોવો જોઈએ તો તમારું નામ પણ એવું જ વિચારવાનું રહે ફૂલોનું નામ આવતું હોય માટે તમે ઘણા બધા બાળકો તો ખાસ જાતજાતનાં ફૂલોના વિચારશે અને ઘણા બધા ફૂલો મગજમાં વિકાસ થઈ જશે એટલા માટે જ જે બાળકોને ફૂલના નામ આવતા હશે તે બીજાને પૂછીને શીખી લેશે કે કયા કયા ફૂલ હોય છે માટે સરસ મજાનો કોયડો અચૂક તમારા whatsapp ગ્રુપમાં તો મૂકજો જ અને તમામ બાળકો સુધી આવો પહોંચાડજો અને વધુમાં વધુ લોકો વિચારતા થાય એ માટે પ્રયત્ન કરજો અમને સાથ સહકાર આપવા માટે તમારો ધન્યવાદ

એક વનરાજાનું નામ એક ફુલ નું નામ એક ગરમ પીણું એક નાસ્તો આવી જાય તે વ્યક્તિ નું નામ શું હશે...??

અમારા whatsapp ગ્રુપમાં અમે સમયાંતરે જાતજાતના ફોટા મૂકતા હોય છે જે ઘોડાઓ કેટલીકવાર ગણિતના આધારિત હોય છે તો કેટલીક વાર બુદ્ધિશક્તિ સાથે કેટલીક વખત હોય છે તરક વાળા કોટડા માં મુકવા પ્રશ્ન થતો હોય છે કેમ કે એ દરેક વ્યક્તિએ નો જવાબ આપી શકતા નથી હોતા પણ અહીં એક સરસ મજાનો એવો છે જે દરેક વ્યક્તિ જવાબ આપી શકે અને સમજી શકીએ તમે લાગો તમે મૂકતા હોય છે આ બધી ના વિકાસ સાથે સાથે કોઈ નથી થયો છે માટે તમારે વિચારવું જોઇએ અને તેનો જવાબ શોધવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને તમારા પરિવારમાં પણ આવો કોઈ પૂછો જોઈએ આપણે જ્યારે ફ્રી હોય નવરા હોય ત્યારે નકામી સિરિયલ જોવી ફિલ્મો જોવી એવામાં ટાઇમ બગાડવો એના કરતા આવા ઘોડાઓ જોવા વાંચવા વિચારવા સમજવા અને લોકો સુધી પહોંચાડવા અને અન્ય પાસેથી નવા ફોટા મેળવવા અને લોકો સુધી પહોંચાડવા આવા કામ કરવા જોઈએ સમયનો બગાડ કરતા સમયનો સદુપયોગ રાખવું જોઈએ.

એક વનરાજાનું નામ એક ફુલ નું નામ એક ગરમ પીણું એક નાસ્તો આવી જાય તે વ્યક્તિ નું નામ શું હશે...??

મિત્રો અહીં મૂકવામાં આવે છે તે કોયડો ચાર વસ્તુઓ આધારિત છે જુદી જુદી ચાર વસ્તુ પછી ફક્ત એક જ નામ બનાવવાનું તે પણ જેટલો તેટલો જ બુદ્ધિશાળી માણસો માટે સાથે લોકો છે તેમને કોઈ તકલીફ પડતી હતી પ્રેમની તકલીફ પડે છે તેમને ખરેખર થોડી મહેનત કરવાની જરૂર છે અને આવા વિવિધ ઘોડાઓ વાંચી સમજી વિચારવાની જવાબદારી પોતાના મા-બાપની બાળકો પાસે આવા કોયડાઓ ઉકેલવા એવું મા-બાપે કરવું જોઈએ તમામ ભાઈઓને વિનંતી કે તમારા બાળકોને આ નાના-નાના આપવામાં સમાચાર પત્ર મુજે કોઈ આવે છે તેવા ના ઉકેલ લાવવા જોઈએ શનિવારે જે છુપાવતા હશે બાળકો માટે તે વંચાવવું જોઈએ તેમજ જુદા જુદા ના ખવડાવતા હોય છે બાળકો ઉકેલ છે તો તેના માટે થોડી ઘણી તો વિચારશક્તિ ખીલે જ સારામાં સારું એ કે કાર્ટૂન ફિલ્મો જોવી કાર્ટુન સીરીયલ તેના કરતા બાળકોને મેળાની પ્રવૃત્તિઓ પછી તેનામાં થોડો ફેરફાર થશે વધુ ને તો થોડો ઘણો ફાયદો ચોક્કસ પોઝિટિવ આવશે જ માટે તમામ ભાઈઓને વિનંતી કે વધુમાં વધુ બાળકો સુધી આવા ઘોડા પહોંચાડો અને વધુમાં વધુ લોકો આવા વિચાર શક્તિ વિકસે તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.એક વનરાજાનું નામ એક ફુલ નું નામ એક ગરમ પીણું એક નાસ્તો આવી જાય તે વ્યક્તિ નું નામ શું હશે...??
એક વનરાજાનું નામ એક ફુલ નું નામ એક ગરમ પીણું એક નાસ્તો આવી જાય તે વ્યક્તિ નું નામ શું હશે...??

No comments:

Post a Comment